Siste innlegg

Årsavgift for veteranbiler

Definisjonen på veteranbil i følge skatteetaten er en bil (eller lastebil) som er eldre enn 30 år. Toll- og avgiftsdirektoratet definerer en bil som veteranbil fra og med 1. januar det året kjøretøyet blir 30 år.  Det vil si dato da bilen ble registrert første gang i Norge, eller etter produksjonsdato om bilen er importert fra utlandet.

Frem til 2004 var veteranbiler fritatt for årsavgift.

I 2005 vedtok Stortinget å gjøre om personskadeavgiften, som tidligere ble innkrevd via forsikringsselskapene, til en årlig avgift for veteranbiler, mopeder og traktorer.

Denne personskadeavgiften var i 2005 kr180, i 2008 kr380 og fra 2018 var avgiften på kr455, dog lavere enn for andre kjøretøy.

Kostnader til bil og bilhold er en stor utgiftspost for mange

Årsavgiften er blitt trafikkforsikringsavgift

Fra 2018 er årsavgiften blitt til trafikkforsikringsavgift og betales via bilforsikringen.

Fra 1. mars samme år får bileiere uten ansvarsforsikring på bilen et gebyr hver eneste dag bilen er uforsikret.

Trafikkforsikringen (TFA) er bestemt av politikerne, og er en mye enklere ordning enn den gamle årsavgiften ved at den inndrives via forsikringsselskapet og kan betales i terminer om ønskelig. Selger man bilen vil selger slippe å betale avgiften for den flytter seg automatisk over på ny eier den dagen overtagelsen blir registrert.

Midlertidig avregistrert – beholde skiltene  på?

Statens vegvesen vil forenkle hverdagen for eiere av veteranbiler ved å gjøre det mulig å slippe å levere inn og hente ut skilt på kjøretøy som skal midlertidig avskiltes.

Eiere av veteranbiler, MC-er, campingvogner, bobiler osv velger ofte å avregistrere når kjøretøyet ikke er i bruk for å spare penger på forsikringen.

Per idag må denne av- og påregistreringen gjøres fysisk, ved å skru skiltene av og levere dem inn på en trafikkstasjon. Og hente dem igjen når ny sesong kommer.

Skiltene oppbevares på trafikkstasjon i 6 mnd uten kostnad. Ordningen fremstår som tungvint og lite fremtidsrettet.

Statens vegvesen jobber for å utvikle og ta i bruk nye løsninger som gjør hverdagen til trafikantene lettere og nå kan det snart bli mulig å beholde skiltene på selv om kjøretøyet er avregistrert.

Et forslag om en ordning som gjør at bileier selv kan gjøre av- og påregistreringen, uten å måtte fysisk levere skiltene på trafikkstasjonen er ute på høring, og om den blir vedtatt vil den bli tatt i bruk vår/ sommer 2022.

Forlaget er som følger:

  • Bilens skilter forblir påmontert på kjøretøyet om bilen frivillig og midlertidig avregistreres.
  • Det foreslås å innføre en begrensning på hvor hyppig man kan avregistrere et kjøretøy, og at det må være eier som må gjennomføre den. Har et kjøretøy to eiere må begge bekrefte at den skal av- eller påregistreres. For å finne eier av bilen, bruk tjenesten Hvem eier bilen
  • Trafikkstasjonens skiltlager skal avvikles.
  • Det ønskes at det innføres gebyr (sanksjon) for bruk av avregistrert kjøretøy.
  • Det foreslås å innføre et gebyr på kroner 5000 om man kjører et avregistrert kjøretøy og blir stoppet i kontroll.

Mulig å beholde skiltet på selvom kjøretøyet er avregistert

Dette forslaget innebærer en fullstendig omlegging av nåværende ordning med registrering av kjøretøy på den måten at skiltene ikke lenger er en indikasjon på om kjøretøyet er registrert.

At skiltlager på trafikkstasjon avvikles vil bety at skiltene til et tvunget avregistrert vil bli makulert  og ikke oppbevares i minst 6 måneder som er dagens ordning.

Når det forholdet som gjorde at kjøretøyet ble avregistrert  er rettet opp i kan vedkommende velge mellom å få nytt skilt tilsendt per post, med samme tegnkombinasjon som tidligere, eller bytte tallkombinasjon og få registrert kjøretøyet på nytt raskere enn tiden det tar å få nye skilt per post.

Halv årsavgift

Om man kjøper bil etter 1. juli betaler man bare halv årsavgift. Regelen er den samme om man setter skilter på en tidligere avskiltet bil.

Statsbudsjettet 2022- hva betyr det for bileiere og trafikanter ?

Bilavgiftene økes fra 2022, det innføres trafikkforskiringsavgift (tidligere årsavgift) for elbiler og engangsavgiften på hybridbiler økes kraftig.

Det ble også innført lav omregistreringsavgift på brukte elbiler fra nyttår 2022.

Positivt for bileiere er det likevel at momsfritaket på elbil ikke endres i 2022, men først foreslås innført fra 2023.

Drivstoffprisene har økt betraktelig i 2022

Legg igjen et svar