Siste innlegg

Moms på elbiler fra 1.januar 2023

Norge har i mange år hatt gunstige ordninger for kjøp og drift av elbil. Rabatt i bomringen, gratis lading, lavere årsavgift, gratis parkering i byene og momsfritak ved kjøp. I takt med den økende mengden elbiler på de norske veiene har elbil-fordelene vært mye diskutert. Nå går det mot at 2022 blir det siste året for å kunne kjøpe avgiftsfri elbil i Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo nemlig regjeringen at det innføres moms på elbiler fra 1.januar 2023.

Samtidig innføres det en tilskuddsordning som vil tilsvare momsen. Tilskuddet er på inntil 500 000 av bilverdien.

Dette vil i praksis si at man kan legge på 25 prosent på kjøpesummen som overstiger 500 000 som leveres ut etter 01.01.2023.

For biler som koster mindre enn 500 000 vil dermed denne nye ordningen ikke ha noen betydning.

Elbil bestilt i 2022 og levert i 2023

Bestiller man en Elbil i 2022 men som på grunn av leveringsproblemer ikke blir levert før i 2023 kan dette medføre at man må betale moms på kjøpet.

Det er nemlig momsreglene som gjelder på det tidspunkt man mottar bilen som er gjeldende.

Skulle man oppleve dette finnes det en standardkontrakt i bilbransjen som en kjøper rett til å heve kjøpet dersom en prisøkning på en bestilt bil blir høyere enn seks prosent.

Tesla Model X er en av bilene som vil omfattes av de nye reglene

Import av elbil omfattes også av reglene

Frem til 2022 har ELbiler vært fritatt fra merverdiavgift ved kjøp. Fritaket gjelder både brukte og nye kjøretøy som ikke tidligere har vært registrert i Norge.

Man betaler heller ikke engangsavgift ved import av et elektrisk kjøretøy.

Statens mål med disse fordelene er hjelpe til at ny teknologi kommer inn på markedet samt å redusere utslippene fra transportsektoren.

I regjeringsplattformen av oktober 2021 foreslo regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 500 000 ved salg av nye biler. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble dette vedtatt.

Merverdiavgiftsloven gir ingen åpning for hybride løsninger, altså kan ikke en og samme vare eller tjeneste være unntatt eller fritatt og samtidig være momspliktig. Det må være enten eller.

Regjeringens målsetting er å innføre en ny ordning som bryter med disse prinsippene, noe som vil utfordre både myndigheter, kjøpere og selgere.

Dersom denne nye ordningen vedtas må myndigheten i gang med å utvikle nye regler, gi god veiledning i bruken av de nye reglene og også kontrollere at de følges opp.

Intensjonen i det nye forslaget er at folk med god økonomi skal bære en større del av skatte – og avgiftsbyrden.

Hvis moms på elbil blir innført vil det kunne dukke opp en del problemstillinger, blant annet:

  • Ved leasing av elbil, skal det være avgiftsfri leie for biler som koster under 500 000 og forholdsmessig moms på leasingprisen på biler som koster mer enn 500 000?
  • Skal fortsatt elbil batterier være fritatt? Hvordan vil den nye ordningen i så fall gjelde ved salg av batteri til elbiler over 500 000?
  • Elektriske busser og lastebiler, som i de fleste tilfeller vil ha en verdi på over 600 000, vil disse være fritatt?
  • Hva med elbiler som har veiledende pris under 500 00 men som med tillegg av ekstrautstyr vil overstige denne sum?
  • Ved import av elbil under og over 500 000 må disse håndteres ulikt med delvis innførselsmoms for bilene med verdi over 500 000 noe som kan gi mye merarbeid for bilimportørene.

Disse nevnte utfordringene er det motsatte av forenkling, og vil muligens medføre at hele forslaget revurderes. Resultatet kan bli at man enten fortsetter som før med fullt fritak for moms, eller som et alternativ å avgiftsbelegge hele bilen.

Det går mot slutten for de meget gunstige elbilfordelene i Norge

Legg igjen et svar